Styrets årsberetning for 2015

 

Styrets sammensetning  

Årsmøtet for ”Foreningen Trosterudvillaen” ble avholdt torsdag 23. april 2015 kl. 1900 i Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28(24). Alle styremedlemmer tok gjenvalg. Det nye styret fikk derfor følgende sammensetning: Oddveig Bakke, leder, Owe Sørum, nestleder, Christine Wium, sekretær, øvrige styremedlemmer: Torill Skjeggedal og Britt Irene Nicolaysen. De tre varamedlemmene tok også gjenvalg. Varamedlemmer ble: Bernt Holøien, Roar Lüthcke og Eva Osnes. Det er avholdt 9 styremøter i 2015.

Grupper under styret  

I styreperioden har styret hatt følgende arbeidsgrupper:

Vedlikehold med følgende medlemmer: Owe Sørum, Bernt Holøien, Roar Lüthcke.

Inventar med følgende medlemmer: Eva Osnes, leder, Torill Svendsen, Hildegun Smeby, Randi Lüthcke, Christine Wium, Grete Hoff, Anne-Karine Dedichen Halvorsen og Oddveig Bakke.

Hagegruppe med følgende medlemmer: Inger Marit Hagemoen, Aimee Fremming og Oddveig Bakke.

Trosterudvillaen og vedlikehold

Den 20. september 1901 ble Dr. Dedichens Privatasyl åpnet, og Dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen flyttet inn i Trosterudvillaen med frue Antoinette Nyblin og tre barn. Det var arkitekt Victor Nordan som tegnet både villaen og sykehuset. Trosterudvillaen står på Byantikvarens gule liste. Dette medfører at alt vedlikehold som foretas, må skje i samråd med Kulturetaten.

Trosterudvillaen er nå lyssatt utvendig

I flere år har det vært problemer med de 4 utelampene på villaen. De har vært knyttet til lyset i gangveien mellom Trosterudvillaen og Barneslottet. Når det ikke er lys på gangveien, har det heller ikke vært utelys på villaen. Vi har kontaktet Oslo kommunes forskjellige etater om dette, men ingen bedring har skjedd. Leietakere i villaen og naboer har følt dette som utrygt.

Styret i Foreningen Trosterudvillaen vedtok da å sette opp nye lamper som er koblet til strømnettet i villaen. Kr. 36.125,00 har dette kostet. Fagerholt Borettslag bevilget ekstra

kr. 10.000,00 til dette. Vi har også brukt støtte fra andre borettslag, Lion Club Oslo/Tveita og Bryn Rotary Klubb til finansiering av denne belysningen. Se eget avsnitt om denne støtten.

Foreningen Trosterudvillaens leieavtale med Oslo kommune, kulturetaten

Da Foreningen Trosterudvillaen startet opp i 2006, fikk de en leieavtale på Trosterudvillaen med Oslo kommune på fem år som utløp 31.09.2011. Oslo kommune, kulturetaten, forlenget så denne leieavtalen med kun et år fram til 31.09.2012. Ved de neste forhandlingene ble leieavtalen forlenger med 2 år fram til 31.12.2014. Kulturetaten økt da også husleien med 40% fra 01.10.2012. Vi har nå en leieavtale, også denne gang, på 2 år fram til 31.12.2016.

Dugnadsarbeid av medlemmer

Også i 2015 har medlemmer utført mange dugnadstimer i Trosterudvillaen. Veranda er vasket og vinduer er pusset innvendig og utvendig. Dører og lister er malt. Gulv i hall er pusset og lakket. Økonomiansvarlig og revisor utfører sitt arbeid som dugnad for foreningen. I tillegg må nevnes arbeid med medlemsarkivet, nettside og kontrakter ved utleie. Leder gjør også en betydelig dugnadsinnsats. Ca 1900 dugnadstimer er utført i 2015. En stor takk til alle som hjelper til med dugnadsarbeid for Trosterudvillaen.

Husvertfunksjonen

I 2015 har vi fordelt arbeidet med husvertfunksjonen mellom 7 av våre medlemmer: Britt Irene Nicolaysen, Eva Osnes, Hildegunn Smeby, Randi Lüthcke og Oddveig Bakke. Arbeidet er fordelt mellom disse med en måned hver pr. semester. Arbeidet er honorert med

kr. 2.000,00 pr. måned for den som har ansvaret den enkelte måned. Husverttelefonen er 90281166. I tillegg har Torill Skjeggedal ansvar for kontrakter og Christine Wium har ansvar for medlemsarkiv og fakturering av kontingent.

Utleie av selskapslokalene til medlemmer på særskilte vilkår

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av ildsjeler i medlemsmassen. Den eneste måten vi kan påskjønne deres innsats er medlemsfest til redusert pris og eventuell leie av selskapslokalene til sterkt redusert pris. Styret fatter vedtak om dette i hvert enkelt tilfelle.

Hagen rundt Trosterudvillaen

Skulpturer : Siden høsten 2008 er skulpturer blitt satt ut i hagen av Norsk billedhuggerforening.

Disse skiftes jevnlig ut, og Foreningen Trosterudvillaen har fått mange positive reaksjoner på dette fra både leietakere og nærmiljø.

Bruk: Hagen rundt Trosterudvillaen er flittig brukt av nærmiljøet. Barn i barnehagene rundt villaen er stadig på besøk med sekk og niste. Også skoleklasser besøker hagen.

Beplantning: Foreningen Trosterudvillaen leier bare Trosterudvillaen. I våre vedtekter er det imidlertid nedfelt at foreningen skal påse at huset og hageanlegget blir ivaretatt på en god måte. Sommeren 2014 ble det ikke plantet noe i hagen. Da villaen sto ferdig nymalt i 2014, syntes vi at hagen også burde få et løft, og en hagegruppe ble opprettet i 2015. Styret i Foreningen Trosterudvillaen bevilget kr. 10.000,00 til beplantning i 2015. Flere av våre medlemmer er etterkommere av Dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen. De husker godt hva som var den opprinnelige beplantningen i hagen. Etter samarbeide med gartner i Karea, Sølvi Haukenes, og hagegruppa, ble beplantning bestemt. Det er plantet ca. 100 stauder i hagen og 200 løk er satt ut. Medlemmer i hagegruppen har også kommet med stauder fra egen hage. Hjertelig takk til hagegruppa og Sølvi Haukenes for arbeid og stor entusiasme.

KAREA Oslo KF

Det er KAREA Oslo KF, tidligere Arbeidstreningsbedriften Oslo KF, som har ansvaret for vedlikehold av hageanlegget rundt Trosterudvillaen. Det er også KAREA Oslo KF som brøyter og strør veien til Trosterudvillaen.

Medlemsverving

Siden Foreningen Trosterudvillaen ble stiftet 22.06.2006 har medlemstallet økt sakte, men sikkert. Vi har nå over 300 medlemmer. Vi har 208 enkeltmedlemsskap, 39 familiemedlemsskap og 19 bedrifts/foreningsmedlemsskap.

Kontingent

I de ti årene som ”Foreningen Trosterudvillaen har eksistert, har kontingenten vært uendret. For enkeltmedlemmer er kontingenten kr. 300,00. For familiemedlemskap og medlemskap for foreninger og borettslag er kontingenten kr. 500,00.

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av denne kontingenten. Den gjør også at vi kan ha spesielle arrangementer for medlemmene.

Medlemsarrangementer

Fredag 6. november 2015 ble det avholdt medlemsfest for foreningens medlemmer og ledsagere.

Informasjonsvirksomhet

Foreningen Trosterudvillaen har nettside med adresse: www.trosterudvillaen.no. Denne siden ble i sommer oppdatert med moderne teknologi og nytt utseende. Generell informasjon om foreningen, nyttig informasjon til leietakere og annonsering av viktige aktiviteter i villaen blir lagt ut på hjemmesiden. Noe oppdatering gjenstå, men vi gleder oss allerede over godt nett-besøk. Det vurderes også muligheter for tettere samarbeid med andre nett-sider for Trosterud og Haugerud området, både kommunale, private, andre offentlige.

Vi har også hatt to informasjonsutsendinger til våre medlemmer, en våren 2015 og en høsten 2015. Ellers er arrangementer i Trosterudvillaen blitt godt annonsert og omtalt i Akers Avis Groruddalen.    

Ca 250 av våre medlemmer er lagt inn i vårt e-post-system. Vi oppfordrer alle til å opplyse om sine riktige e-post- adresser. Vi ønsker på denne måten å kunne nå våre medlemmer så raskt og så billig som mulig med informasjon.

Kulturelle aktiviteter i Trosterudvillaen i 2015 med støtte fra Bydel Alna

Foreningen Trosterudvillaen ble for 2015 tildelt kr. 40.000,00 til kulturelle arrangementer i Trosterudvillaen og i hageanlegget rundt villaen.

Beløpet er brukt til honorar ved 5 kulturarrangementer. Arrangementene har vært annonsert i Akers Avis, ved oppslag, på vår nettside og på sosiale medier. Det er blitt fremhevet at arrangementene er støttet av Bydel Alna.

Enda en gang, hjertelig takk for støtte. Uten støtten fra Bydel Alna hadde vi ikke kunnet arrangere alle disse kulturkveldene og selvfølgelig heller ikke familiedagen i august.

På kulturkveldene har det vært stort fremmøte. Villaen har vært fullsatt, ca. 50 – 60 tilhørere. På familiedagen søndag 23. august 2015 var hagen og villaen fylt opp.

Tildelt beløp fra bydelen er brukt til følgende kulturarrangementer:

Torsdag 26. februar 2015: «Nordifra» Janne Andorsen og Morten Lossius, vokal og gitar og Andre Remme, gitar, fremførte sanger av bl.a Kari Bremnes, Jonas Fjeld, Norah Jones, Jo Nesbø, Adele, Colbie Caillait, Vamp.

Onsdag 18. mars 2015: Allsang-aften, «Landet på langs», med

Kari Mette Rud, sang, Rune Johansen, gitar, Frank Johansen, lyd.

Disse to ovennevnte arrangementer var et samarbeid mellom Foreningen Trosterudvillaen og Bryn Rotary Klubb.

Søndag 23. august 2015: Gratis «Familiedag og stort marked» i

Trosterudvillaen og parkanlegget. Fra arrangementet nevnes:

Lindeberg Tut & Blæs,

Klovnen «Virvar»,

«Hayd» et ungt blågressensemble: Rebekka Nilsson, vokal, Joakim Borgen, mandolin, Ole Engrav, gitar, Magnus Eriksrud, banjo, Moa Meinich, fele, Jonas Wøien Olsen, kontrabass, Emil Brattested, dobro, Sjur Marqvardsen, trekkspill.

«TK Crew» danser Hip Hop, (deltakere i UKM, ungdommens Kulturmønstring)

Dette arrangementet var et samarbeid mellom Foreningen Trosterudvillaen,

Haugerud og Trosterud vel og Bryn Rotary Klubb.

Lørdag 10. oktober 2015: «Cantus Nonet» holdt 30 års jubileumskonsert

i Trosterudvillaen.

Søndag 22. november 2015: 200 årsjubileum for Halvdan Kjerulfs

fødsel. Konsertkåseri med pianist Sara Aimee Smiseth.

Tirsdag 8. desember 2015: Vi synger julen inn i Trosterudvillaen med jentekoret STAS.

Dette arrangementet var også et samarbeid mellom Foreningen Trosterudvillaen

og Bryn Rotary Klubb.

Foreningen Trosterudvillaen er svært fornøyd med den store kulturelle aktiviteten som har vært i Trosterudvillaen i 2015. Nå opplever vi at Trosterudvillaen virkelig er blitt en kulturell møteplass i bydelen.

Andre aktiviteter i Trosterudvillaen

Søndag 17. august 2015 avholdt Haugerud kirke utegudstjeneste i hagen rundt villaen. Dette er sjette år på rad.

Lørdag 11. og søndag 12. april 2015 avholdt Liv Halvorsens Elev- kunstutstilling.

Fredag 25. lørdag 26. søndag 27. september 2015 avholdt Gjertrud Eggen sin fotoutstilling: «Øyeblikket».

Onsdag 21. oktober 2015 hadde Lise Galaasen bokslipp av sin roman «Jenna».

Lørdag 14. søndag 15. november 2015 avholdt malegruppa «Pustehullet» julemarked og maleriutstilling.

Arrangementer til frivillige grupper og foreninger i nærmiljøet i Trosterudvillaen med støtte fra Bydel Alna til subsidiering av utleie

Foreningen Trosterudvillaen søkte Bydel Alna for 2015 om midler til subsidiering av utleie i Trosterudvillaen til frivillige grupper og foreninger i nærmiljøet. Foreningen ble tildelt

kr. 35.000,00. Midlene er brukt til å subsidiere leie av følgende grupper/foreninger:

Tyrkisk venneforening:

Dette er 8-10 tyrkiske damer på ca. 40 – 60 år som har bodd i Trosterud/Haugerudområdet i mange år. De møtes annen hver tirsdag ettermiddag til sosialt samvær i Trosterudvillaen.

Quindeklubben:

Dette er 18 damer som møtes første onsdag kveld i måneden i Trosterudvillaen. Disse kvinnene har sitt utspring i Husmorlaget på Trosterud. De har holdt sammen i ca. 30 år og har bodd i Trosterud/Haugerudområdet like lenge.

Haugerud kirke:

Haugerud kirke holdt søndag 16. august 2015 utegudstjeneste i parken rundt villaen.

Haugerud og Trosterud vel:

Haugerud og Trosterud vel har leid Trosterudvillaen 1 gang i 2015.

Bryn Rotary Klubb:

Bryn Rotary Klubb har avholdt medlemsmøte/peismøte i Trosterudvillaen.

Østensjø Rotary Klubb:

Østensjø Rotary Klubb har avholdt medlemsmøte/sommermøte i Trosterudvillaen.

Haugerud Borettslag:

Haugerud Borettslag har avholdt rekkemøter i Trosterudvillaen.

Mercedes-Benz klubben:

Mercedes-Benz klubben Norge har avholdt medlemsmøte i Trosterudvillaen.

Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling:

Foreningen har leid Trosterudvillaen 1 gang i 2015 i forbindelse med en «historisk vandring» i Trosterudområdet.

Haugerud IF:

Haugerud IF har leid Trosterudvillaen 1 gang i 2015 til arbeidsseminar.

Studiegruppe , 4 studenter ved Norsk Institutt for Psykosyntese:

Disse studentene har leid Trosterudvillaen 4 ganger høsten 2015.

Langtidsleie i 2. etasje og i kjeller til kunstnere

I 2015 har alle rommene i 2. etasje og i kjeller vært leid ut. Leietakere er forfattere, billedkunstnere, sømkunstner, illustratører, aromaterapeut, hypoterapeut, grafisk designer, illustrasjon og produksjon, smykkekunstner, Mercedes-Benz klubben Norge og Coaching / mindfulnes-pedagog.  

Utleie av selskapslokalene i 1. etasje

Etter hvert som selskapslokalene i Trosterudvillaen blir mer og mer kjent, er det stor etterspørsel om leie. Det er leid ut til 6 navnedager/barnedåper, 7 konfirmasjoner, 8 bryllup,

1 minnestunder, 1 doktorgradsmiddag, 20 jubileer; 30/40/50/60/70/75/80-års-lag. Det har vært arrangert 48 kurs/møter. I tillegg har det vært arrangert 27 familiesammenkomster /

middager / sommeravslutninger / juleavslutninger og andre selskap. Ellers har det vært 6 kulturkvelder/konserter, 1 utegudstjeneste og 3 utstilling i villaen. Det har også vært filmopptak i villaen og i hagen rund. Karpe Diems musikkvideo: «Hvite menn som pusher 50» ble spilt inn her. Denne musikkvideoen ble tildelt Spelemanns prisen for 2015.

Økonomisk støtte fra bydelen, nærmiljø og andre Bydel Alna har i 2015 bevilget kr. 75.000,00 til Foreningen Trosterudvillaen. Øvre Haukåsen Velforening har bevilget kr. 2.000,00, Fagerholt Borettslag har bevilget kr.13.000,00, Haugerud Borettslag har bevilget kr. 2000,00, og Lions Club Oslo/Tveita har bevilget kr. 2.500,00. Solfjellet borettslag har bevilget kr. 4.000,00.

Flere andre Borettslag i området er blitt medlemmer av Foreningen Trosterudvillaen dette året. Mange av de nærmeste skolene i området er også medlemmer. Vi er svært glad for denne støtten fra bydel og nærmiljø. Støtten er brukt til lyssetting av villaen. Støtten fra bydel Alna er brukt til subsidiering av leie til foreninger mm og honorar til kunstnere på kulturkveldene.

Foreningen Trosterudvillaen ble tildelt Brynprisen

Bryn Rotary Klubb har for 2014/2015 og 2015/2016 tildelt Foreningen Trosterudvillaen Brynprisen på kr. 10.000,00 for arbeidet de utfører med å gjøre Trosterudvillaen til en sosial og kulturell møteplass for områdets befolkning. Disse pengene er brukt til finansiering av belysning av villaen.

Grasrotandelordningen

Foreningen Trosterudvillaen er registrert i Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregistrene. På den måten kan foreningen nyttiggjøre seg av Grasrotandelen. Det betyr at alle som tipper, spiller Lotto eller andre av Norsk Tippings spill, kan støtte oss ved å donere fem prosent av innsatsen direkte til Foreningen Trosterudvillaen. Det går ikke ut over deres eventuelle gevinst. Det eneste som kreves er at en har spillkort og registrerer hos kommisjonæren at Foreningen Trosterudvillaen skal være den foreningen en ønsker å støtte. Vårt organisasjonsnummer er 989 990 969.

Ved å gå inn på www.brreg.no på internett vil en finne alle opplysninger om Foreningen Trosterudvillaen og vår registrering i Frivillighetsregisteret. I 2015 har vi fått utbetalt

Kr. 6.081,28 i grasrotandel.

Økonomi

2015 har vært Foreningen Trosterudvillaens niende fulle driftsår, og vi har fått et godt grunnlag for å vurdere hvilke driftsinntekter og driftskostnader det er rimelig å regne med i fremtiden. På inntektssiden må vi si oss fornøyd med 2015. Vi har hatt økning i antall medlemmer. Det har vært god utnyttelse av utleien i 1.etasje. Også på hverdager leies nå villaen ut. Utleien av 2. etasje har i 2015 også vært tilfredsstillende. Inntekten fra medlemskontingenten er fortsatt en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg økonomi.

Det er også viktig med støtten vi får fra Bydel Alna. I 2015 har den vært på kr. 75.000,00. Denne er øremerket honorar til kulturarrangementer og subsidiering av leie til foreninger mm.

Vi må også nevne støtte fra mange av borettslagene i området, Bryn Rotary Klubb, Lions Club Oslo/Tveita. Denne støtten gjør at vi kan gjøre større investeringer. I 2015 ble denne støtten brukt til lyssetting av Trosterudvillaen. På kostnadssiden er de store utgiftene husleie til Oslo kommune, strøm og fyringsutgifter og oppussing/maling inne. Resultatet pr. 31.12.2015 viser et driftsunderskudd på kr. 22.053,00. Egenkapitalen pr. 31.12.2015 viser en saldo på kr.80.082,00.

Med tanke på ønskelige og nødvendige fremtidige utbedringer av villaen, er det behov for overskudd i fremtiden. Alternativt må man søke om tilskudd/gaver fra organisasjoner eller andre kilder for å kunne oppfylle disse ønskene.

Takket være tidlige innbetalinger av kontingent og leiebeløp, har likviditeten gjennom hele året vært god.

 

Oslo 10. mars 2016

 

Oddveig Bakke                      Owe Sørum                            Christine Wium

leder                                       nestleder                                 styremedlem, sekretær

 

Torill Skjeggedal                   Britt Irene Nicolaysen    

styremedlem                          styremedlem 

 

Bernt Holøien                        Roar Lüthcke                         Eva Osnes

varamedlem                           varamedlem                           varamedlem