Foreningen Trosterudvillaen 

UTLEIEPRISER I 2021

1.Leie av 1.etasje

Alle priser i 1. etasje er pr dag. Dersom man ønsker å leie dagen før og /eller dagen etter et arrangement
for å dekke eller rydde, betaler man full pris for den dyreste utleiedagen 
og halv pris for de øvrige.
Røde dager midt i uka betraktes som søndager. Dag før rød dag midt i uka betraktes som lørdag.
 

            Tid                                                                           Medlemmer                                 Ikke medlemmer

            Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, pr. dag    Kr.  1.350,-                                       Kr.   2.000,-
            Fredag, lørdag, søndag pr. dag                          Kr.  3.300,-                                       Kr.   4.400,-

            Utleietid er fra kl. 10:00 til 10:00 neste dag.
            Nøklene hentes i Trosterudvillaen senest kl. 1800 dagen før leietidspunkt.
             For små møter, inntil ca. 10 personer, kan spesiell leie avtales. 

1.1       Leie av kjøkken og servise                              Medlemmer                                 Ikke medlemmer

            Leie kjøkken og servise                                        Kr.    660,-                                          Kr.  1.100,-
            Leie bare kjøkken                                                   Kr.    440,-                                          Kr.    880,-
             Foreningen Trosterudvillaen kan formidle hjelp til vask av gulv, oppvask og hjelp under arrangementet. 

1.2      Leie av telt
            Små telt, 3x3 kvadratmeter, kan leies til kr. 100,- pr. stk.
            
Scene med telt over kan leies til kr. 2.000,- pr. arrangement. 

1.3      Depositum
            Fra 2019 er depositum på kr. 1.000,- innført for leie av store arrangementer. 

1.4      Smittevern
            Under pandemien betaler leier for kr. 250,- til smittevern.

For mer informasjon, kontakt:
Oddveig Bakke: mobil # 902 07 722        e-post: odkaba@online.no
Eva Osnes:          mobil # 92412868          e-post: evos@live.no

Ordensregler for bruk av Trosterudvillaen, Pr. 2021

Leietaker forplikter seg til å følge ordensregler for bruk av Trosterudvillaen.

  • Leietaker skal gjøre seg kjent med nødutganger og brannslukningsutstyr.
  • Skader på utstyr skal meldes til foreningens kontaktperson eller husvert.
  • Kostnader ved skader må erstattes.

Parkering:      Det kan parkeres langs veien ved Fagerholt barnehagen fra Dr. Dedichensvei og ned til gangvei mot
                             Trosterudvillaen. Parkeringstillatelse til å legge i bilvindu fås av husvert. Det kan også parkeres rundt
                             Trosterudvillaen. Det skal IKKE forekomme parkering på gressplenen.

Dekorering:    Det skal ikke festes noe i taket, på vegger eller i lamper. Det er forbudt å bruke Confetti. Bevegelse utløser
                              alarmen. Levende lys skal KUN være i lysestaker. Telys skal være i holdere og IKKE plasseres rett på bord,
                              vinduskarmer og lignende. Røykbomber må selvfølgelig ikke brukes.

Alarm:              Tast koden som du har mottatt, og ikke noe mer enn det. (Det kan hende panelet spør om du skal
                              frakoble/tilkoble. Tast da Ja/Nei ihht de alternativ som kommer opp) Alarmen skal settes på selv om
                              du kun skal vekk fra villaen en liten tur! Dersom alarmen går, tast inn koden som du har mottatt og ring
                              mobilnummeret til din kontakt for utleien eller ring mobil til Foreningen Trosterudvillaen # 902 81 166
                              for å gi beskjed. Dersom ingen svarer på disse nummer så ring # 902 07 722 (Styrets leder). Vi vil da ta
                              kontakt med Nokas. Dersom dette ikke blir gjort og Nokas rykker ut, vil denne utrykkingen bli belastet
                              leietaker.

Røyking:           Det er ikke tillatt å røyke inne eller på verandaen. Eventuell røyking skal kun forekomme utenfor
                               kjøkkeninngang, hovedinngang, eller på nedsiden av verandaen.

2.etasje:            Det er ikke tillatt å oppholde seg i 2.etasje.

Kjøkken:          Dette er ikke et restaurantkjøkken. Dette er en anretning. Mat kan bare varmes opp her,
                              ikke lages fra bunnen av.

Oppvask:         Dette er IKKE en oppvaskmaskin, men en steamer. Det må ikke komme mat og tannpirkere i denne.
                              Alt som skal inn i maskinen må derfor rengjøres på forhånd, vaskes i varmt vann. Instruks for bruk av 
                              denne finnes på skapdør over steamer. Vaskemiddel er i skap under oppvaskbenk.
                              Alt av dekketøy som er brukt skal settes tilbake på rett plass.
                              Vasketips:
                            Glass: Når kurven tas ut, legger dere et håndkle over glassene. De skal lufttørkes.
                            Porselen: Når kurven tas ut, legger dere et håndkle over porselenet. Dette skal også lufttørkes.
                            Bestikk: Alt bestikk må tørkes for hånd med håndkle. Det blir skjoldet hvis det blir lufttørket.
                             Bestikket må legges pent tilbake i skuffene.

Rengjøring:    Alle toalett skal vaskes, og papirkorger skal tømmes for søppel. Alle bord og benker skal rengjøres.
                              Teppet i inngangspartiet skal ristes og/eller støvsuges. Møbler i havestuen, under putene, støvsuges etter
                              behov. Hvis peisen er brukt, må denne tømmes når den er kald. Alle gulv skal rengjøres. Gulvet i hallen
                              skal kun gjøres rent med oppvridd fille/mopp. Bord og stoler skal settes tilbake på de plassene de ble funnet.
                              Brukte filler/mopper legges i en igjenknytt pose i bøttekottet.  Håndklær henges opp til tørk på kjøkkenet.
                              Alt søppel skal kastes i beholderne ved innkjøring til Trosterudvillaen. Husk at papp og glass skal i egne
                              beholdere.  Alt av vaskeutstyr finnes i bøttekottet i den lille gangen mellom kjøkkenet og spisesalen.
                              Verandaen og hagen skal ryddes for søppel. 

Smittevern:    På skapdøren over benken henger smittevernregler for bruk av Trosterudvillaen.
                              I denne pandemien som vi har nå, må disse følges nøye.

Avrunding       Pass på at alle dører er låst med begge låser. Alle vinduer skal være lukket. Alle lys skal slukkes,
av kvelden:      både levende og elektriske. Dersom peisen er brukt, så pass på at det ikke ligger noe der og ulmer.
                              Ta med søpla på vei ut.  Kvelden skal avsluttes senest Kl. 0200.


Foreningen Trosterudvillaen 

LEIEKONTRAKT FOR ARRANGEMENT
i Trosterudvillaen, Dr. Dedichens vei 28

 

Leietaker:                                           ________________________________

Kontaktperson:                                ________________________________

Adresse:                                              ________________________________

Poststed:                                             ________________________________

Telefon / mobil:                               ________________________________

E-post:                                                 ________________________________

Medlem:                                              __________

Ikke medlem:                                    __________

Type arrangement:                         ________________________________

Antall deltakere:                              __________

Leie omfang/pris: (se prisliste)

                                                             Mandag     Tirsdag      Onsdag      Torsdag     Fredag       Lørdag       Søndag

 Leie av lokaler                            _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Leie kjøkken og servise          _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Leie av bare kjøkken               _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Vask av gulv                                _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Oppvask                                       _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Leie av telt                                   _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Leie av scene og telt                 _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Depositum                                   _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Smittevern                                   _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Sum                                                _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 NB! Leietiden er fra kl. 10:00 til kl. 10:00 neste dag.

 NB!  Kontrakten er bindende når leieforhold er godkjent av styret og leiesum er betalt!

 Oslo:    ____________

 Leietakers underskrift      ________________________________________(sign)

 Leietaker ønsker depositumet returnert til konto:   ______________________

 Underskrevet kontrakt returneres enten som e-post eller i posten til foreningens kontakt:
 Torill Skjeggedal, Ole Messeltsvei 76, 0676 Oslo
 Mobil # 954 25 085   E-post: trosterudvillaen@live.no

Faktura vil så bli sendt fra Foreningen Trosterudvillaen.