UTLEIEPRISER i 2017, vedtatt på styremøte 24. november 2016. Husleieøkningen er på ca 10% fra 2014.

Selskapslokaler:                                         Medlemmer         Andre

Mandag-torsdag, pr dag                                   nok   1200,-              nok   1800,-

Fre-/ lør-/ søndag pr dag                                 nok   3000,-              nok   4000,-

Pakke 1: fredag - søndag                                   nok   6000,-             nok   8000,-

Pakke 2: fredag - lørdag                                    nok   4500,-              nok   6000,-

Pakke 3: lørdag - søndag                                   nok   4500,-              nok   6000,-

Kjøkken:

Leie av kjøkken og servise                                 nok     600,-             nok   1000,-

Leie av bare kjøkken                                           nok     400,-             nok     800,-

Utleietiden:                                                       Alle priser i 1. etasje er pr dag, fra kl. 1000 til kl. 1000 dagen etter.
                                                                          
 Dersom man ønsker å leie dagen før og/eller etter et arrangement for å dekke
                                                                                eller rydde, betaler man full pris for den dyreste utleiedagen og halv pris for
                                                                                de øvrige.  Røde dager midt i uka betraktes som søndager. Dag før rød dag
                                                                                midt i uka betrakte som lørdag.

Servering / Renhold:                                 Utleier kan formidle kontakt for avtale om hjelp til servering og/ eller
                                                                                rengjøring etter arrangementer.

Nøklene hentes i Trosterudvillaen senest kl. 1800 dagen før leietidspunkt.

For mer informasjon, kontakt :              Oddveig Bakke    tlf.: 90207722

 

 avt ale /Utleiebetingelser / ordensregler

LEIEKONTRAKT FOR ARRANGEMENT

i Trosterudvillaen
Dr. Dedichens vei 28

Leietaker:                             ________________________________

Kontaktperson:                  ________________________________

Adresse:                                ________________________________

Poststed:                               ________________________________

Telefon / mobil:                 ________________________________

E-post:                                   ________________________________

Medlem:                                ________________________________

Ikke medlem:                      ________________________________

Ønsker å bli medlem:       ________________________________

Type arrangement:            ________________________________

Antall deltakere:                 __________

Leie omfang/pris: (se prisliste)

                                                   Dag          Dato       Lokaler         Leie                 Leie bare    Vask       Sum
                                                                                                               Kjøkken        Kjøkken
                                                                                                               og service

Mandag                                ______|______|________|________|________|_____|_______

Tirsdag                                 ______|______|________|________|________|_____|_______

Onsdag                                 ______|______|________|________|________|_____|_______

Torsdag                                ______|______|________|________|________|_____|_______

Fredag                                  ______|______|________|________|________|_____|_______

Lørdag                                  ______|______|________|________|________|_____|_______

Søndag                                 ______|______|________|________|________|_____|_______

SUM                                      ______|______|________|________|________|_____|_______

NB: Leietiden er fra kl. 10:00 til kl. 10:00 neste dag. Selskap skal avsluttes senest kl 0200.

NB:Kontrakten er bindende når leieforhold er godkjent av styret og leiesum er betalt!

Ved avbestilling senere enn tre mnd. før bestilt leiedato, beholder foreningen 500 kr.

Ved avbestilling senere enn en mnd. før bestilt leiedato, beholder foreningen halve leiesummen.

Ved avbestilling senere enn to uker før bestilt leiedato, beholder foreningen hele leiesummen.

Oslo:____________

Leietakers underskrift    ________________________________________(sign)

 

Underskrevet kontrakt returneres enten som e-post eller i posten til foreningens kontakt :
Torill Skjeggedal, Ole Messeltsvei 76, 0676 Oslo,  
Telefon:  95425085      

Faktura vil så bli sendt fra Foreningen Trosterudvillaen. 

Ordensregler for bruk av Trosterudvillaen 2015

Leietaker forplikter seg til å følge ordensregler for bruk av Trosterudvillaen.

  • Leietaker skal gjøre seg kjent med nødutganger og brannslukningsutstyr.
  • Skader på utstyr skal meldes til foreningens kontaktperson eller husvert.
  • Påvises det brudd på disse punktene, vil leietaker bli innkalt. Om denne ikke møter,
    vil kostnader med utbedring bli belastet leietaker.

Parkering:       Skråparkering langs veien ved barnehagen fra Dr. Dedichens vei og ved det rosa huset
                              (arbeidstreningsbedriften). Det skal IKKE forekomme parkering på gressplenen.
                              Det er også noen få parkeringsplasser ved Trosterudvillaen.

Dekorering:     Det skal IKKE festes noe i taket, på vegger eller i lamper. (Alle kostnader belastes leietaker.) 
                               Levende lys skal KUN være i lysestaker. Telys skal være i holdere og IKKE plasseres rett på bord,
                               vinduskarmer eller lignende. Ingen levende lys skal forekomme på pianoet!
                               Røykbomber må selvfølgelig ikke benyttes!

Alarm:               Tast koden som du har mottatt, og ikke noe mer enn det.
                               (Det kan hende panelet spør om du skal frakoble/tilkoble. Tast da Ja/Nei ihht de alternativ som 
                               kommer opp.)   Alarmen skal settes på selv om du kun skal vekk fra villaen en liten tur! 
                               Dersom alarmen går, tast inn koden som du har mottatt og ring mobilnummeret til din kontakt for
                               utleien eller ring mobil til Foreningen Trosterudvillaen 90281166 for å gi beskjed. Dersom ingen svarer
                               på disse nummer så ring 90207722 (Styrets leder). Vi vil da ta kontakt med Nokas. 
                               Dersom dette ikke blir gjort og Nokas rykker ut, vil regningen bli belastet leietaker.

Røyking:            Det er ikke tillatt å røyke inne eller på verandaen. Røyking skal kun forekomme utenfor kjøkkeninngang,
                                hovedinngang, eller på nedsiden av verandaen.

2.etasje:             Det er ikke tillatt å oppholde seg i 2.etasje.

Oppvask:           Dette er IKKE en oppvaskmaskin, men en steamer. Alt som skal inn i maskinen må rengjøres på
                              forhånd, 
vasket i zalo-vann. Instruks for bruk av denne finnes på veggen til venstre. Vaskemiddel er i
                                skap under oppvaskbenk. Alt av dekketøy som er brukt skal settes tilbake på rett plass.

Vasketips:          Glass: Før dere vasker glass i steameren, heller dere en kork glansemiddel inn i den.
                                Når kurven tas ut, legger dere et håndkle over glassene. De skal lufttørkes.
                                Porselen: Når kurven tas ut, legger dere et håndkle over porselenet. Dette skal også lufttørkes.
                              Bestikk: Alt bestikk må tørkes for hånd med håndkle. Det blir skjoldet hvis det blir lufttørket.
                                Bestikk må legges pent og sortert tilbake i skuffene

Rengjøring:      Alle toalett skal vaskes, og papirkorger skal tømmes for søppel. Alle bord og benker skal rengjøres.
                                Teppet i inngangspartiet skal ristes og/eller støvsuges. Møbler i havestuen, under putene, støvsuges etter
                                behov. Hvis peisen er brukt, må denne tømmes når den er kald. Alle gulv skal rengjøres. Gulvet i hallen
                                skal kun gjøres rent med oppvridd fille/mopp. Bord og stoler skal settes tilbake på de plassene de ble
                                funnet. Brukte filler/mopper legges i en igjenknytt pose i bøttekottet. Håndklær henges opp til tørk på
                                kjøkkenet. Alt søppel skal kastes i beholderne ved innkjøring til Trosterudvillaen. Husk at papp og glass
                                skal i egne beholdere. Alt av vaskeutstyr finnes i bøttekottet i den lille gangen mellom kjøkkenet og
                                spisesalen. Verandaen og hagen skal ryddes for søppel.

Avrunding        Pass på at alle dører er låst med begge låser. Alle vinduer skal være lukket. Alle lys skal slukkes,
av kvelden:       både levende og elektriske. Dersom peisen er brukt, så pass på at det ikke ligger noe der og ulmer. 
                               Ta med søpla på vei ut. Kvelden skal avsluttes senest kl 02:00.