Referat fra Årsmøte i Foreningen Trosterudvillaen, torsdag 26. april 2018  kl. 1900

Tilstede: Styrets leder, styremedlemmer, valgkomiteen, 46 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Dagsorden og vedtak:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
   Vedtak: innkalling og dagsorden ble godkjent med bemerkning om at pkt. 11,12 og 13 utgår
  2. Valg av dirigent.
   Vedtak: Grete Hoff ble valgt som dirigent.
  3. Valg av referent.
   Vedtak: Christine Wium ble valgt som referent.
  4. Valg av tellekorps.
   Vedtak: Arve Hoff og Jon Kr. Skogan ble valgt som tellekorps.
  5. Valg av to protokollunderskrivere.
   Vedtak: Inger Marit Hagemoen og Per Kr. Løken ble valgt som protokoll underskrivere
  6. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2017.
   Vedtak: Styrets årsberetning for 2017 (sendt til medlemmene på forhånd) ble godkjent.
  7. Godkjennelse av foreningens regnskap (sendt til medlemmene på forhånd) og revisjonsberetning for 2017.
   Vedtak: Foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2017 ble godkjent.
  8. Leieavtale med Oslo Kommune, kulturetaten.
   Vedtak: Leders redegjørelse ble tatt til orientering.
  9. Forslag til budsjett for 2018
   Vedtak: Forslaget til budsjett for 2018 ble vedtatt.
  10. Fastsettelse av årskontingent for 2019.
   Vedtak: Styrets forslag om uendret kontingent for 2019 ble vedtatt. Medlemskontingent for 2019
   er som før: kr. 300,00 for enkeltmedlem, kr. 500,00 for familier og organisasjoner/foreninger.
  11. Innsendte saker fra medlemmene. Ingen innsendte saker fra medlemmene, så sak 11 utgikk.
  12. Endring av vedtekter. Sak nr. 12 utgikk.
  13. Ordensregler for bruk av Trosterudvillaen Sak nr. 13 utgikk.

  14. Valg: Valgkomiteens innstilling.
   A) Valg av leder Vedtak: Oddveig Bakke ble gjenvalgt som leder med akklamasjon.
   B) Valg av styremedlem. Vedtak: Berit Berglund ble gjenvalgt som styremedlem med akklamasjon.
   C) Valg av 3 varamedlemmer Vedtak: Roar Lüthcke og Eva Osnes ble gjenvalgt, Oddvar Mella, ny, som
        varamedlemmer med akklamasjon. Styret får da følgende sammensetning:
        På valg Leder: Oddveig Bakke 2020; Nestleder: Owe Sørum 2019: Styremedlemmer: Christine Wium 2019:
        Torill Skjeggedal 2019: Berit Berglund 2020: Varamedlemmer: Oddvar Mella 2019: Roar Lüthcke 2019:
        Eva Osnes 2019
   D)Valg av revisor. Vedtak: Jon Heger ble gjenvalgt som revisor med akklamasjon.
   E) Valg av valgkomité. Vedtak: Tove Jacobsen, Sigrid Rugaas og Grete Hoff ble gjenvalg med akklamasjon.

  Årsmøtet ble avsluttet kl. 2000 med påfølgende sosialt samvær. 

  Foreningen Trosterudvillaen

  Christine Wium                                lnger Marit Hagemoen                                  Per Kr. Løken
  Referent                                             Protokollunderskriver                                   Protokollunderskriver