Referat fra Årsmøte i Foreningen Trosterudvillaen

torsdag 27. april 2017  kl. 1900

Tilstede: Styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkommite, 40 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Dagsorden:

1   Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

2   Valg av dirigent
Vedtak:  Grete Hoff ble valgt som dirigent.

3   Valg av referent
Vedtak:  Christine Wium ble valgt som referent.

4   Valg av tellekorps
Vedtak:   Per Kr. Løken og Anne Karine Dedichen Halvorsen ble valgt som tellekorps.

5   Valg av 2 protokoll-underskrivere
Vedtak:  Kaja Smiseth og Brit Løken ble valgt som protokoll-underskrivere.

6   Godkjennelse av styrets årsberetning for 2017 
Oddveig Bakke la fram styrets årsberetning
Vedtak:  Styrets årsberetning for 2016 ble godkjent.

7   Godkjennelse av foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2016
Arve Hoff la fram foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2016.
Vedtak:  Foreningens regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

8   Leieavtale med Oslo kommune, kulturetaten.
Styrets leder redegjorde.    Pr. 27.04.2017 foreligger fremdeles ingen leiekontrakt.
Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til orientering.

9  Forslag til budsjett for 2017
Roar Lüthcke la fram forslag til budsjett for 2017.
Vedtak:  Forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt.

10 Fastsettelse av årskontingent for 2018.
Owe Sørum la fram forslag til kontingent for 2018.
Vedtak:  Styrets forslag om uendret kontingent for 2018 ble vedtatt.

      Medlemskontingent for 2018 er da:
       300,- for enkeltmedlem
       500,- for familier og organisasjoner/foreninger

11  Innsendte saker fra medlemmene
Det forelå ingen innsendte saker fra medlemmene.

12  Endring av vedtekter
Det var ingen forslag til endring av vedtektene.

13  Ordensregler for bruk av Trosterudvillaen
Berit Berglund  la fram forslag til ordensregler for bruk av Trosterudvillaen
Vedtak: Forslag til ordensregler for bruk av Trosterudvillaen ble  vedtatt.

14  Valg:

  1. Valg av nestleder
  2. Valg av 2 styremedlemmer
  3. Valg av 3 varamedlemmer til styret
  4. Valg av revisor
  5. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

 Vedtak:
      1. Nestleder Owe Sørum ble gjenvalgt.
      2. Styremedlem Torill Skjeggedal og Christine Wium ble gjenvalgt.
      3. Varamedlem Eva Osnes, Bernt Holøien og Roar Lüthcke ble gjenvalgt.
      4. Revisor Jon Heger ble gjenvalgt.
      5. Valgkomiteen: Tove Jacobsen, Sigrid Rugaas og Grete Hoff  ble gjenvalgt.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00 med påfølgende sosialt samvær.

 

Foreningen Trosterudvillaen

Christine Wium          Kaja Smiseth               Brit Løken
Sign.                              Sign.                              Sign.