Møteplan:                  Styremøter er i Trosterudvillaen, på tirsdager kl 11:00, hvis ikke annet er bestemt.
                                         Alle styremedlemmer og varamedlemmer har møteplikt med forslags- og stemmerett.

Møtedatoer:                28. mai kl. 1100

Årsmøte:                      25. april 2019 kl. 1900

Familiedagen:           1. september 2019, Del av Haugerud / Trosterud-dagene

Medlemsfest:             1. november 2019

Neste dugnad:          Avtales for hver gruppe.