Møteplan:                  Styremøter er i Trosterudvillaen, på tirsdager kl 11:00, hvis ikke annet er bestemt.
                                         Alle styremedlemmer og varamedlemmer har møteplikt med forslags- og stemmerett.

Styremøter:                25. august kl. 1100,  29. september, 27. oktober kl. 1100,  1. desember kl. 1100 / 2020

Årsmøte:                      17. desember 2020 kl. 1900 i Trosterudvillaen

Familiedagen:           Del av Haugerud / Trosterud-dagene  Dessverre avlyst i 2020

Medlemsfest:             utsettes til våren 2021

Neste dugnad:          Avtales for hver gruppe.