Møteplan:                  Styremøter er i Trosterudvillaen på torsdager og starter kl 19:00 (hvis ikke annet er bestemt).
                                         Alle styremedlemmer og varamedlemmer har møteplikt med forslags- og stemmerett

Møtedatoer:                7. juni; 2018

Årsmøte:                      26. april 2018 kl. 1900

Familiedagen:           2. september 2018, Del av Haugerud / Trosterud-dagene

Neste dugnad:          Avtales for hver gruppe.