Møteplan:                  Styremøter er i Trosterudvillaen, på tirsdager kl 11:00, hvis ikke annet er bestemt.
                                         Alle styremedlemmer og varamedlemmer har møteplikt med forslags- og stemmerett.

Møtedatoer:                27. august kl. 1100,  8. oktober kl. 1100,  5. november kl. 1100,  10. deember kl. 1100 / 2019

Årsmøte:                      23. april 2020 kl. 1900

Familiedagen:           1. september 2019, Del av Haugerud / Trosterud-dagene

Medlemsfest:             1. november 2019

Neste dugnad:          Avtales for hver gruppe.