Møteplan:                  Styremøter er i Trosterudvillaen på torsdager og starter kl 19:00 (hvis ikke annet er bestemt).
                                         Alle styremedlemmer og varamedlemmer har møteplikt med forslags- og stemmerett

Møtedatoer:              12 oktober;  16. nov. 2017 og 11. jan.; 15. feb.; 22. mars; 31. mai 2018

Familiedagen:          3. september 2017

Årsmøte:                      26. april 2018

Neste dugnad:          Avtales for hver gruppe.