Innkalling

Årsmøte 2017 i Foreningen Trosterudvillaen

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Foreningen Trosterudvillaen                       

torsdag  27. april 2017 kl. 1900 i Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28 (24)

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av 2 protokoll-underskrivere
 6. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2016
 7. Godkjennelse av foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2016
 8. Leieavtale med Oslo kommune, kulturetaten.
 9. Forslag til budsjett for 2017
 10. Fastsettelse av årskontingent for 2018.
 11. Innsendte saker fra medlemmene
 12. Endring av vedtekter
 13. Ordensregler for bruk av Trosterudvillaen
 14. Valg:
  1. Valg av nestleder
  2. Valg av 2 styremedlemmer
  3. Valg av 3 varamedlemmer til styret
  4. Valg av revisor
  5. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær!

                       Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
for Foreningen Trosterudvillaen

Oddveig Bakke                       Christine Wium
leder                                          sekretærFullmakt (skriv ut, fyll inn og ta med)

Som medlem av ”Foreningen Trosterudvillaen” gir jeg herved

 

 

______________________________fullmakt til å representere meg på

 

 

årsmøtet i Trosterudvillaen torsdag 27. april 2017  kl. 1900 for å stemme på mine vegne.

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________     ___________   _________________________

Sted                                         Dato                  Fullmaktgivers underskrift

 

 

 

Fullmaktgivers navn ( vennligst bruk blokk-bokstaver)

 

__________________________________________________________