Eie- og leieforhold

Villaen og hageanlegget eies av Oslo kommune og leies ut til Foreningen Trosterudvillaen. Leieavtalen er sikret fram
til 31.12.2021. Det er Oslo kommune ved "Spir AS" som har ansvar for vedlikehold av hageanlegget.
Villaen og hageanleggetstår på Byantikvarens «gule liste» og er beskyttet som "potensielt verneverdig".
Dette medfører at alt vedlikehold som vi foretar oss, må skje i samråd med Kulturetaten.
All formell informasjon vedrørende foreningen finnes i "Brønnøysundregistrene" på nettsiden www.brreg.no.

formålsparagraf

Foreningen Trosterudvillaen er en åpen, upolitisk, religionsnøytral, nullprofitt og idealistisk forening med formål
"å arbeide for at villaen og hageanlegget ivaretas til allmennyttige aktiviteter for lokalbefolkningen".
Foreningen skal arbeide for at Trosterudvillaen skal være en sosial og kulturell møteplass.

Medlemskap og kontingenter

Alle kan bli medlem i Foreningen Trosterudvillaen. Pr. november 2017 er vi ca 330 medlemmer.
Medlemskap koster kr 300,- for privatmedlemmer og kr 500,- for familier og andre foreninger/borettslag.

De aller fleste aktiviteter som styret i foreningen arrangerer er åpne for hele byens befolkning.
Medlemmer av foreningen kan leie lokalene til gunstige priser. Se "prislisten".
I tillegg arrangeres det enkelte aktiviteter hvor det er gunstigere betingelser for medlemmene.
Lokaler i 1.etg. med salonger, spisestue/møterom, kjøkken, etc. leies ut på dagbasis.

Det er Oslo kommune, kulturetaten som disponerer lokalene i 2. etasje.
Disse leies ut til kunst og kultur-aktiviteter på årsbasis.

Siden høsten 2008 har Norsk Billedhuggerforening utplassert ca 20 store skulpturer i hagen rundt Trosterudvillaen.
Disse skiftes ut med jevne mellomrom.

(Se også sider for  "Vedtekter",  "Referat fra siste Årsmøte"  og  "Utleie")