Eie- og leieforhold

Villaen og hageanlegget eies av Oslo kommune og leies ut til Foreningen Trosterudvillaen. Leieavtalen er foreløpig sikret fram til 31.12.2016. Det er Oslo kommune ved "KAREA Oslo KF" som har ansvar for vedlikehold av hageanlegget.
Villaen og hageanleggetstår på Byantikvarens «gule liste» og er "beskyttet" som "potensielt verneverdig". Dette medfører at alt vedlikehold som vi foretar oss, må skje i samråd med Kulturetaten.
All formell informasjon vedrørende foreningen finnes i "Brønnøysundregistrene" på nettsiden www.brreg.no.

formålsparagraf

Foreningen Trosterudvillaen er en åpen, upolitisk, religionsnøytral, nullprofitt og idealistisk forening med formål
"å arbeide for at villaen og hageanlegget ivaretas til allmennyttige aktiviteter for lokalbefolkningen".

Medlemskap og kontingenter

Alle kan bli medlem i Foreningen Trosterudvillaen. Pr. mai 2015 er vi ca 300 medlemmer.
Medlemskap koster nok 300,- for privatmedlemmer og nok 500,- for familier og andre foreninger/borettslag.

De aller fleste aktiviteter som styret i foreningen arrangerer er åpne for lokalbefolkningen.
Medlemmer av foreningen kan leie lokalene til gunstigere priser enn "prislisten".
I tillegg arrangeres det enkelte aktiviteter hvor det er gunstigere betingelser for medlemmene.

Lokaler i 1.etg. med salonger, kjøkken, etc. leies ut på dagbasis, mens kontorer i 2.etg. leies ut til privat virksomhet på årsbasis. I kjelleren er det lokaler som hovedsakelig leies ut på langtidsleie.

Siden høsten 2008 har Norsk Billedhuggerforening utplassert ca 12 store skulpturer i hagen rundt Trosterudvillaen.
Disse skiftes ut med jevne mellomrom.

(Se også sider for  "Vedtekter",  "Referat fra siste Årsmøte"  og  "Utleie")