vÅREN/ SOMMEREN 2017:
Dette skjer i villaen!

Musikkvideo: Karpe Diem: "Hvite menn som pusher 50" er innspilt i Trosterudvillaen og i villaens hage. Dere kan se videoen ved å gå inn på: www.heisannmontebello.no.

* Haugerud/Trosterud-dagene 2. og 3. sep.
   Søndag 03. sep. i Villaen kl. 1100 - 1800 

   Familiedag i og rundt Trosterudvillaen og hagen.
   Dette blir et samarbeid med alle gode krefter i
   Haugerud og Trosterud, som ønsker å
   gjøre vårt nærmiljø til et enda bedre sted å bo! 

Husker du gatefesten august 2016?
Det blir et tilsvarende arrangement, med nye lokale overraskelser. Sett av dagen til et hyggelig "nabo-treff".

Her kommer egen plakat.

* Søndag 24. sep. Oslo Åpne Hus 
   Trosterudvillaen er åpen fra kl. 1200 til 1700.
   Det blir foredrag om Dr. Dedichens klinikk og
   omvisning i Trosterudvillaenog hagen.


Her kommer egen plakat.

* Tirsdag 24. okt. 2017 kl. 1900
    God stemning medAllsang-aften

Her kommer egen plakat.

* Fredag 03. nov. 2017 kl. 1900
   Endelig ... 10-års jubileum og medlems-fest!
  

    Medlems-festen 2016 ble utsatt til resultatet fra forhandlingene med Oslo kommune sikret fortsatt drift. 
Nå er forhandlingene kommet så langt at vi straks signerer
avtalen med Kulturetaten. Det er tid for fest !!!!

* Lørdag og søndag, 18. og 19. nov. 
   Årets utstilling og julemesse i villaen.

Her kommer egen plakat.

* Tirsdag 5. des. kl. 1900
   Vi synger julen inn,sammen med sangkoret
   "Koreander"

Her kommer egen plakat

* Torsdag 8. mars kl. 1900
    Vi feirer dagen med professor Marianne Bjelland
   Kartzow som gir oss "Sterke kvinner i bibelen"

Her kommer egen plakat