HØSTEN 2017/ VINTER 2018:
Dette skjer i villaen!

Musikkvideo: Karpe Diem: "Hvite menn som pusher 50" er innspilt i Trosterudvillaen og i villaens hage. Dere kan se videoen ved å gå inn på: www.heisannmontebello.no.

* Torsdag 8. mars kl. 1900
    Vi feirer dagen med professor Marianne Bjelland
   Kartzow som gir oss "Sterke kvinner i bibelen"

* Lørdag 10. mars og søndag 11. mars 2018:
   Kl. 1100 - 1600. Liv Halvorsen med elever holder
   utstilling i Trosterudvillaen.

* Søndag 22. april kl. 1500
   Dukketeaterforestilling med Giert Werring, med sin
   forestilling om «Baldrian og Musa».

Egen plakat med fullt program blir lagt ut ut når alt er helt klarlagt.

* Torsdag 26. april 2018 kl. 1900
   Årsmøte i Foreningen Trosterudvillaen

Medlemmenes ønsker og forslag må sendes til styret så raskt som mulig, senest "xxxx". Endelig møteinnkalling blir sendt ut senest "yyyy".

* Uke 23, Søndag 3 - 8. juni
   Vi planlegger en uke med Utstillinger, oppvisning
   og musikk i hagen. Samarbeid med kunstnergruppa i
   Trosterud-låven.

Egen plakat med fullt program blir lagt ut ut når alt er helt klarlagt.

* Søndag 2. september kl. 1100
    Vi arrangerer Haugerud / Trosterud dagene sammen
    med Samarbeidsrådet og Bydel Alna

Dette blir 3. år på rad at vi deltar i "bygdefesten" som alle kan delta i. Egen plakat med fullt program blir lagt ut ut når alt er helt klarlagt.

* Søndag 23. september kl. 1100
   
Vi planlegger Oslo Open House i villaen.

Dette blir 3. år på rad at vi deltar i dette programmet, som er et felles "utstillingsvindu" av kommunens forskjellige kulturbygg og aktiviteter. Egen plakat med fullt program blir lagt ut når alt er helt klarlagt.

* Fredag 26. okt. 2018 kl. xx00
   
Årets medlems-fest med underholdning ved
   Louis Jacoby

Egen plakat med fullt program blir lagt ut når alt er helt klarlagt.

* Tirsdag 4. desember i Haugerud kirke
    Julekonsert med St. Halvards-guttene. Dette er i
   samarbeide med  Østre Aker og Haugerud menighet
   og Bryn Rotary Klubb.


Egen plakat med fullt program blir lagt ut når alt er helt klarlagt.