* Søndag 1. september
   Tradisjonen tro. Også i år er vi med på
   å arrangere "Haugerud og Trosterud
   dagene".Bli med - vi gleder oss! 

* Søndag 13. oktober, fra kl. 1500
   Vi gjentar suksessen ...
   Dukketeater "Baldrian og musa"!

* Onsdag 13. november, kl. 1900
   Kom å bli med på en aften med
   Allsang.  

* Tirsdag 3. desember, (kl. 1700?)
   Julekonsert i Haugerud kirke.

Her kommer plakater for hvert arrangement, etter hvert som det blir ferdige.